Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jihlava & „Jihlava“

výstava

24. ledna - 6. března 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Kavárna Muzeum

V pondělí 24. 1. 2022 bude v Kavárně Muzeum na Masarykově náměstí v Jihlavě zahájena výstava Jihlava & Jihlava. Slavnostní vernisáž se uskuteční v 17 hodin v Malovaném sále sousedícím s kavárnou.
Výstava na velkoformátových fotoobrazech o rozměrech 96 × 54 cm představí Jihlavu a šestnáct okolních obcí, které jsou její součástí.
Autorem fotografií pořízených z dronu a převedených do panoramatických fotoobrazů je Milan Vilímek, fotograf žijící a tvořící v Jihlavě.
Výstava bude v kavárně ke zhlédnutí do neděle 6. března 2022 a ve středu 2. března bude doplněna přednáškou a besedou o přidružených obcích Jihlavy.