Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Útěk z Leopoldova

přednáška

úterý 16. listopadu 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Nejkrutější věznice ve stalinském Československu byla v Leopoldově. Dne 2. ledna 1952 se tam odehrál legendární útěk. To, co se nejdřív zdálo nemožné, se rychle proměnilo v jeden z nejnapínavějších a nejsilnějších příběhů, jaké kdy komunistická ČSR zažila. Ze staré pevnosti, postavené kdysi na obranu proti Turkům, uprchla šestice politických vězňů, z nichž hned pět zde mělo strávit zbytek života.

Přednášet bude PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., který je rovněž autorem třísvazkové knihy "Útěk z Leopoldova" vydané nakladatelstvím Academia.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz

spolupořadatelé: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov