Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Romantismus českých snílků

přednáška

čtvrtek 18. listopadu 2021 od 18:00 hod.

Krajská knihovna Vysočiny, sál KKV

Krajská knihovna Vysočiny Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Karla Pioreckého, Ph.D., v současné době vědeckého pracovníka Ústavu pro českou literaturu AV ČR, o současné české poezii s názvem Romantismus poučených snílků. Přednáška je spojena s autorským čtením současných mladých básníků, držitelů prestižní Ceny Jiřího Ortena, Alžběty Stančákové a Jana Těsnohlídka.

Karel Piorecký (1978, Mladá Boleslav) Vystudoval bohemistiku a germanistiku na Pedagogické fakultě UK v Praze a absolvoval postgraduální studium dějin novější české literatury na Filozofické fakultě JCU v Českých Budějovicích. V současnosti pracuje v Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Věnuje se zejména dějinám moderní české poezie a vztahu literatury a nových médií. Vydal monografie Česká poezie v postmoderní situaci (2011) a Česká literatura a nová média (2016).

Alžběta Stančáková (1992, Praha) Básnířka a prozaička, za svůj debut Co s tím obdržela Cenu Jiřího Ortena 2015. Její druhá sbírka vyjde na začátku příštího roku. Básně, povídky, eseje a kritiky publikovala ve Tvaru, Psím víně, Dobré adrese či v Hostu. Na server H7O pravidelně přispívá svými sloupky.

Jan Těsnohlídek (1987, Havlíčkův Brod) Český spisovatel, básník, redaktor a nakladatel. Je autorem básnických sbírek Násilí bez předsudků (2009, Cena Jiřího Ortena), Rakovina (2011), Ještě je co ztratit (2013), Hlavně zachraň sebe (2016), Hranice a zdi (2018) a románu ADA (2012). V roce 2017 mu vyšly sebrané spisy s názvem Básně 2005 – 2013. Jeho texty byly zhudebněny kapelami Umakart, Lesní zvěř a Bad karma boy, přeloženy do mnoha jazyků a otištěny v českých i zahraničních časopisech a antologiích.

Vstup zdarma

Kontakt: Mgr. Táňa Horáková / horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487