Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Petra Švecová – Atlasy a ostrovy

výstava

19. listopadu 2021 – 6. ledna 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10 – galerie Alternativa

vernisáž 18. listopadu 2021 od 18:00 hod.

Dva světy. Jeden, kde existují pravé i ostré úhly, ale i tak je měkký a vláčný. A druhý, průsvitný, plný oparů a jinovatky, kde jen to, co není zahrocené, je možné. První pokoj má plochý strop, druhý je klenutý. Nebo je to naopak? Na tom ale vůbec nezáleží,
                                                             důležité je jen to, co je jim společné. Kurátor: Jiří Kovanda