Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Od jara do zimy. Život předků očima panenek...

výstava

25. listopadu 2021 - 9. ledna 2022

Muzeum Vysočina Jihlava, Masarykovo nám. 55

Již podruhé budou mít návštěvníci jihlavského muzea možnost zhlédnout krojované panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové z Nového Veselí. Matka s dcerou šijí přesné repliky lidových krojů a oblékají je na kupované panenky převážně s porcelánovými hlavičkami. V roce 2018 jim byl za tento velmi náročný koníček udělen titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“.

Vedle panenek v krojích, které reprezentují jednotlivé etnografické regiony v České republice, se obě autorky zaměřují i na vyobrazení života předchozích generací právě prostřednictvím panenek. Panenky v autentických krojích představují výjevy lidových zvyků, rodinných obřadů i ukázky z běžného života z venkovského prostředí v průběhu roku tak, jak je prožívaly předešlé generace.

Výstava Od jara do zimy, která ve velkém výstavním sále potrvá od 25. listopadu do 9. ledna 2022, bude rozhodně milou připomínkou starých zašlých časů a určitě zpříjemní návštěvníkům jihlavského muzea předvánoční atmosféru.