Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Možnosti skla

přednáška

30. listopadu 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů

Sklo jako materiál má výjimečné vlastnosti. Suroviny pro jeho výrobu se nacházejí pod povrchem země, pro to, aby mohlo být tvarováno, je potřeba žáru. Předměty ze skla jsou chladné, nepoddajné, a přesto tak křehké. Mohou být čiré jako voda, přecházet z barvy do barvy, mění se se světlem. Na přednášce se zaměříme na umělecké realizace ze skla, které díky intenci a zručnosti sklářských mistrů vznikly v našem regionu. Na tvorbě sklářských výtvarníků je fascinující, jak si sklo podmaňují různými technikami a vlastními inovativními potupy. Jednotlivá umělecká díla vznikají jak díky řemeslnému umu, zkušenostem, výtvarnému talentu, tak pokoře samotného umělce. Nahlédněme do tajů „skleněného umění“.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů; h.vondru@muzeumpe.cz

"Zároveň bychom Vás rádi upozornili na aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro konání hromadných akcí, které je nutné dodržet. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví každý účastník akce včetně řečníků musí v rámci systému O-T-N (očkování-test-nemoc) doložit, že:
a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV[1]2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (antigenní test si zajistí sám účastník).

Dále prosíme o dodržování dalších opatření, jako je nošení respirátorů ve vnitřních prostorech budov.

Těšíme se na setkání."