Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jan Honsa (1876 - 1937) - Samotář se srdcem venkovana

komentovaná prohlídka výstavy

úterý 30. listopadu 2021 od 17:00 hod.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24

Výstavou provede kurátorka Jana Bojanovská. Výstava je průřezem tvorbou tohoto pozapomenutého českého krajináře a sleduje postupný vývoj jeho malířského stylu.