Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zamykání lesa


sobota 30. října 2021 od 9:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, obec Řásná

Přijměte pozvání na letošní poslední houbařskou vycházku. V sobotu 30. října se uskuteční Zamykání lesa - sraz v 9:00 na parkovišti na konci obce Řásná. Odborným garantem vycházky je Ing. Jiří Burel.