Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

U Mincovny 6 a 8

výstava

9. října - 14. listopadu 2021

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám.

Výstava představuje nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8 od jejich nejstarší historie, kdy zde stály jejich předchůdci, po současnost. Prezentovány jsou zejména předměty z archeologického výzkumu domů, historické plány a dobové fotografie.

Výstava je připravená Magistrátem města Jihlavy a společností Archaia Brno, z.ú., pracoviště Jihlava.