Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Trojí život středověké keramiky

výstava

2. listopadu 2021 - 27. března 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

Výstava "Trojí život středověké keramiky" je jedním z výstupů projektu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) s názvem "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví".

Muzeum Vysočiny Jihlava se do projektu zapojilo v roce 2018 a během čtyř let připravilo kromě této výstavy i konferenci o středověké keramice v roce 2019 a sborník s odbornými keramologickými studiemi a dalšími archeologickými příspěvky v rámci muzejní periodické publikace Archeologické výzkumy na Vysočině č. 9/2020.

Na výstavě jsou prezentovány tematicky seřazené keramické artefakty z královských měst Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna z období 13. – 15. století. Doprovází ji katalog, na jehož vzniku se podílela Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Moravské zemské muzeum, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Archaia Brno z. ú., a Ústav geologických věd PřF MU.

Výstavu v prostorách muzejní půdy mohou návštěvníci zhlédnout od 2. listopadu až do 27. března příštího roku.