Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Regulace Bělé

přednáška

úterý 19. října 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová

Hospodaření s vodou je stále palčivějším tématem současnosti, ačkoliv se občas potýkáme také s jejím nadbytkem. Prvním předpokladem života, je přístup k vodě, což byla také podmínka zdárného rozvoje měst, které vznikaly v bezprostřední blízkosti řek a říček. Rozvodněné toky ovšem působily velké škody na životech a majetku a výjimkou nebyl ani Pelhřimov. Jako nejjednodušší cesta k zamezení povodní se jevila úprava říčky Bělé, o níž se uvažovalo již od konce 19. století. Regulace provedená v několika etapách ve dvacátých letech 20. století zcela změnila nejen vodní poměry, ale také tvář samotného města. Kudy vlastně Bělá původně protékala, čím škodila celému městu a byla její regulace tak úspěšnou, jak se jevila na plánech projektu? Na všechny tyto otázky se přednáška pokusí odpovědět.
kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová; m.kvasova@muzeumpe.cz