Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentovaná prohlídka výstavy Temná noc duše

čtvrtek 7. října 2021 od 17:00 hod.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Výstava Temná noc duše představuje práce skupiny vizuálních umělců, jejichž tvorbu charakterizuje zvýšená citlivost vůči aktuální společenské situaci.
Výstavou provede kurátorka Nina Moravcová.