Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ka3ka3: Na dotek modrého světla

výstava

30. září – 17. října 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Vizuální umělkyně a performerka ka3ka3 vystudovala bakalářské studium v ateliéru Malba u Jiřího Černického na UMPRUM.
Pohrávání si s vlastní identitou, soukromím, převlekem, metaforou skutečné osobnosti a té, kterou dáváme najevo ve fyzickém světě i v rámci sociální sítě, to jsou otázky, které ka3ka3 ve svém díle soustavně řeší.
Most mezi digitálními technologiemi a skutečným světem v tomto díle předkládá ka3ka3 prostřednictvím sešívaných textilií, a to ne ledajakých. Chemlonovými nitěmi podléhajícími rozkladu zapříčiněnému působením UV světla sešívá oděvy s minulostí, lépe řečeno části oděvu, jako kdyby došlo k nesouvislému uložení po částech v cloudu. Jak bylo řečeno, nejedná se o oděvy ledajaké: často pro uměleckou tvorbu recykluje oděvy, které sama nosila, nebo které pro tento účel věnovali či získali její přátelé. Symbolický odkaz k identitě, již oděvy v tvorbě ka3ka3 reprezentují jako nositelé osobnosti, ale také slupky, které na sebe bereme, abychom vlastní identitu modifikovali či skryli, pak doplňuje modré světlo.