Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jaroslav Ziegler

komentovaná prohlídka výstavy

2. listopadu 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výstavní síň zámku panů z Říčan

kurátorka: Mgr. Zuzana Trnková

Výstava navazuje na zimní „výstavu za okny“, kromě samotného díla Jaroslava Zieglera ovšem nabízí také řadu exponátů ilustrujících okolnosti jeho vzniku. Obrazové rekonstrukce historických pohledů na Pelhřimov jsou doplněny reprodukcemi dobových fotografií z muzejní sbírky i digitálního archivu fotografického ateliéru Šechtl a Voseček, ale také skizzami z cest a předměty z Zieglerovy pozůstalosti z regionálních soukromých sbírek. Komentář kurátorky výstavy a autorky Zieglerovy monografie propojí vystavené předměty kontextem životního příběhu právníka, prvorepublikového diplomata, předválečného generálního konzula ČSR v Mnichově, ale také nadšeného amatérského historika, malíře a pelhřimovského patriota.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz