Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Filipíny ostrovy mnoha podob

přednáška

úterý 26. října 2021 od 17:30 hod.

Muzeum Vysočiny Třebíč, ul. Cyrilometodějská, Centrum tradiční lidové kultury

Přednášku s názvem Filipíny - ostrovy mnoha podob si připravil doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně.