Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Beseda s pamětníky Vratislava Bělíka

Pocta národopisci Vratislavu Bělíkovi (1900-1988)

neděle 24. října 2021 od 15 hod.

Muzeum Vysočiny Třebíč, ul. Cyrilometodějská, Centrum tradiční lidové kultury

Vstupné: zdarma

Muzeum Vysočiny Třebíč si Vás dovoluje pozvat na přátelské posezení se vzpomínkami na významného národopisce Vratislava Bělíka, které se bude konat v neděli 24.10. 2021 od 15 hodin v prostorách Centra tradiční lidové kultury v Třebíči. K poctě Vratislava Bělíka, od jehož narození uplynulo v loňském roce 120 let, byla v jarních měsících letošního roku uspořádána souborná výstava s názvem Když slunéčko zemi políbilo.
Beseda s pamětníky tohoto význačného etnografa, učitele, sběratele, spisovatele a badatele na poli nejen regionálního národopisu na tuto obsáhlou výstavu navazuje a nechá prostřednictvím osob, které Vratislava Bělíka osobně pamatují, zaznít alespoň střípky z Bělíkova bohatého kulturního odkazu.
Prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření. Vstupné zdarma.
Kontakt: Mgr. Jitka Katovská, 568 824 658, j.katovska@muzeumtr.cz