Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel

výstava 

14. září - 28. listopadu 2021 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57, Arkády 

Na období 14. září až 28. listopadu 2021 jsme připravili profilovou výstavu našich přátel z Hané, a sice členů Fotoklubu Litovel. Je to velmi pilný a iniciativní fotoklub, navíc s dlouhou historií. Fotografové se v Litovli totiž sdružovali již ve třicátých letech, ale soustavná činnost je dobře zdokumentována až po druhé světové válce. 
Ustavující schůze klubu fotoamatérů a filmových pracovníků se konala 17. září 1947 v restauraci „U Bílého koníčka“. Když později (1949) v Litovli vznikl závod Křižík (pozdější Gramozávody a Tesla), byl i zde založen fotokroužek a začal vyvíjet pestrou činnost. 
Od roku 1963 se členové již sloučených kroužků začali věnovat barevné fotografii, ale hlavně diapozitivům. Vznikala souvislá pásma obrazů s doprovodným textem a ve spolupráci s místním divadelním souborem i náročná představení, jako „Hučivá Desná“, či polyekran „Královské město Litovel roku 1965“. V roce 1984 měl fotokroužek 16 členů a tento rok byl z hlediska činnosti a dosažených výsledků jedním z nejúspěšnějších. V roce 1986 byla uspořádána výstava „Litovelsko našima očima“, roku 1989 si fotokroužek připomenul 40. výročí založení, uspořádal výstavu a svolal pamětníky. 
Dnešní fotoklub byl ustaven v březnu 2000 na první schůzce „Studia Ateliér“, jehož je klub součástí, a navázal tak na systematickou činnost a úspěchy dřívějšího fotokroužku. 
Fotoklub se od roku 2004 zapojuje do mapového okruhu Blatenská růže a v letech 2005 a 2007 do letních fotofestivalů v Moravské Třebové. 
V roce 2006 uskutečnil fotoklub Litovel první větší fotografický projekt ve své šedesátileté historii: „Litovelsko a jeho lidé“. Vznikl z podnětu dlouholetého klubového přítele, fotografa Jindřicha Štreita. Premiérová výstava projektu, který se věnoval zachycení života ve městě a okolí, proběhla v litovelské výstavní síni v červnu 2006. Následovaly reprízy v litovelském gymnáziu, v Uničově, Pardubicích, Hradci Králové, Moravské Třebové, Svitavách, Poličce… Celá akce byla podpořena vydáním vůbec první klubové publikace – katalogem projektu. 
Současný litovelský fotoklub má přes dvacet členů a schází se pravidelně dvakrát za měsíc ve vlastní klubovně, která je zároveň fotokomorou i fotoateliérem. Členové jsou nejen Litoveláci, ale mnozí dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí (z Olomouce či Mohelnice). Někteří pracují výhradně s barvou, jiní zase pouze černobíle. Stále však přibývá těch, kteří vedle barevného negativu či digitálního záznamu zkouší tvořit černobíle. Paleta technik a žánrů je tak opravdu široká. Přínosem je, že mladí členové navštěvují školu výtvarné fotografie v Olomouci. Fotoklub je otevřen všem zájemcům o tvůrčí fotografii a je schopen zajistit výstavy svých členů také mimo Litovel.