Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Science Café - Dendrochronologie jako velké dobrodružství

přednáška

13. září 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Zahajujeme další cyklus Science Café! Příznivci se opět mohou těšit na přednášky a diskuse s vědci v naší muzejní "kavárně". Začínáme v pondělí 13. září v 17:00 v Malovaném sále přednáškou dendrochronologa Ing. Josefa Kyncla s názvem Dendrochronologie jako velké dobrodružství.
Dendrochronologie prodělala v posledních 40 letech sblížení či protnutí se s jinými metodami geochronologie: chronologií tvorby ledovců, vulkanické aktivity, obsahy radiouhlíku, globálně klimatických změn, kosmických impaktů na Zemi. Výsledkem je postupné rozšiřování poznání mimo jiné i v oblasti věd společenských, jako jsou historie, archeologie, etnografie...
                                             Jste srdečně zváni!