Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní a galerijní noc 2021

10. září 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny Jihlava

Harmonogram:

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ OGV, Komenského 10
od 16:00 otevřená dílnička pro děti
od 17:00 portrétování návštěvníků studenty SUPŠ Jihlava-Helenín
v 17:00 komentovaná prohlídka výstavy Temná noc duše

OGV, Masarykovo náměstí 24
v 17:00 dílna pro děti s Terezou Říčanovou
v 19:00 komentovaná prohlídka výstavy Terezy Říčanové Černá zvířata
Expozice galerie otevřeny do 21:00. Vstup zdarma.

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA
17:00–18:00 MEZI PRAHOU A KÁHIROU. 100 LET ČESKÉ EGYPTOLOGIE komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Mgr. et Mgr. Lucií Vendelovou Jiráskovou
18:00–18:30 MOJE ZVÍŘE V MUZEU putování zoologickými expozicemi s RNDr. Klárou Bezděčkovou, Ph.D. – vyhlášení výsledků soutěže o nejoblíbenějšího živočicha v jihlavském muzeu
18:30–19:30 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NOVÝCH MUZEJNÍCH EXPONÁTŮ s prezentací o jejich vzniku vystoupí jeden z realizátorů Pavel Bezděčka
19:30 – 20:30 TONDA VIDLÁK KVARTET jazz v podání Antonína Vidláka, Václava Sobotky, Martina Chaloupky a Matouše Hamerníka
20:30–21:30 JIHLAVA NA FOTOGRAFIÍCH – PŘEDNÁŠKA V EXTERIÉRU promítání starých i nových fotografií Jihlavy na expoziční budovu jihlavského muzea, komentuje akad. mal. Martin Kos
21:30–22:00 ČTENÍ NA DOBROU NOC tradiční autorské čtení zoologa Pavla Bezděčky
Expozice MVJ přístupné do 20:30.

BRÁNA MATKY BOŽÍ
17:00-21:00 vstup zdarma
od 20:30 pozorování noční oblohy velkými dalekohledy – pouze za jasné oblohy, zajišťuje Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina

DŮM GUSTAVA MAHLERA
17:00-21:00 vstup zdarma
VLADIMÍR KISELJOV: BRATŘI VÁŠNĚ – WAGNER / BRUCKNER / MAHLER energické obrazy plné symboliky a mytologie inspirované hudbou vybraných skladatelů
Od 18:00 do 19:30 výtvarná dílna k výstavě pro děti (6-12 let)

JIHLAVSKÉ PODZEMÍ
prohlídky v celé hodiny od 17:00 do 20:00