Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Moravské šibenice, jak jsme je hledali a zkoumali

přednáška

čtvrtek 30. září 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Přijměte pozvání na přednášku akad. arch. Ing. Jana Veleka a RNDr. Robina Pěničky, Ph.D., s názvem Moravské šibenice, jak jsme je hledali a zkoumali.

Přednáška informuje o vývoji hrdelního práva, hledání míst, kde stávaly v minulosti moravské šibenice, a o archeologickém výzkumu některých z nich (Tišnov, Slavkov, Ivančice, Šatov, Bystřice n. P.).

Pro zájemce bude k dispozici odborná publikace "Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.)" vydaná Masarykovou univerzitou v Brně v roce 2018.