Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jihomoravské šibenice

výstava

16. září - 28. listopadu 2021

Muzeum Vysočiny Jihlava

V prostorách malého výstavního sálu jihlavského muzea bude od 16. září do 28. listopadu k vidění výstava zapůjčená z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Během posledních desíti let byla na Moravě identifikována místa, kde stávaly některé šibenice zaznamenané na Prvním vojenském mapování. V místech šibenic u Tišnova, Vranova nad Dyjí, Slavkova, Šatova, Ivančic a Bystřice nad Pernštejnem byl proveden archeologický výzkum, při němž byly odkryty půdorysy zděných šibenic umožňující hypotetickou rekonstrukci těchto staveb. Nalezená keramika, železné předměty a mince z 15. až 18. století datují provoz na těchto popravištích. Zde nalezené kosti odsouzenců dávají představu o pohlaví a stáří popravených delikventů. Výstava seznamuje s výsledky bádání na těchto objektech. 

Autoři výstavy: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.; akad. arch. Ing. Jan Velek; RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.; Mgr. Alica Křápková; Mgr. Soňa Boriová z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.