Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JAROSLAV ZIEGLER

 výstava

28. září – 28. listopadu 2021 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výstavní síň zámku pánů z Říčan


DOPROVODNÝ PROGRAM
5. října 2021 od 17:00 komentovaná prohlídka výstavy a křest monografie
19. října 2021 od 15:00 dětská komentovaná prohlídka výstavy 
2. listopadu 2021 od 17:00 komentovaná prohlídka výstavy
On-line průvodce městem Místa Jaroslava Zieglera 

Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Vystudoval práva a řadu let zastával úřednické a diplomatické posty na prvorepublikových ministerstvech, ve třicátých letech 20. století byl generálním konzulem v Mnichově. Byl perzekuován jak nacistickým, tak komunistickým režimem. Na prahu 2. světové války byl vězněn v Praze a Berlíně kvůli podezření ze spoluúčasti na plánování atentátu na Adolfa Hitlera, v padesátých letech byl vystěhován z rodinné vily v Pelhřimově do podnájmu v malé vesnici Čejkov, kde strávil posledních dvacet let svého života. 

Výstava naváže na výstavu za okny, realizovanou za omezených možností setkávání v zimě 2020/2021. Představí život Jaroslava Zieglera a jeho dílo ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov. Muzejní exponáty doplní zápůjčky předmětů spojených s osobou a dílem Jaroslava Zieglera z některých regionálních soukromých sbírek. Kontext Zieglerovy tvorby budou ilustrovat reprodukce dobových fotografií z muzejní sbírky a digitálního archivu fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. 

V muzeu je možné si zakoupit, telefonicky či e-mailem objednat novou monografii Jaroslav Ziegler, jejíž vydání bylo podpořeno ze Státního fondu kultury MK ČR.

kurátorka a kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz