Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tereza Říčanová - Černá zvířata

výstava

26. srpna 2021 – 17. října 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24

Výtvarný projev Terezy Říčanové je zemitý a nepatetický, převažují v něm syté barvy, témata jsou bezprostřední, žitá, nadějná i tíživá. Ztvárňuje příběhy, zvířata, rostliny, sny, města. Pro její tvorbu je typická jistá tematická cykličnost, která se však neuzavírá, ale nabaluje na sebe další možnosti vyjádření.
Tereza Říčanová je současnou autorkou, jejíž tvorbu by bylo troufalé a možná i zbytečné ohraničovat výtvarnými technikami, tématy, uměleckými směry, nic takového není podstatné. Zajímavé je však to, že její tvorba vizuálně pojmenovává koloběh a předmětnost světa. Co do obsahu i formy je to tvorba výrazně individuální a svébytná, zároveň však pravdivá a blízká.
Kurátorka Hana Zrno Vondrů