Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava ilustrací Jana Zrzavého

výstava

1. července 2021 - 31. srpna 2021

Krajská knihovna Vysočiny

V komorním pojetí připomíná Krajská knihovny Vysočiny výstavou 130. výročí narození malíře a ilustrátora Jana Zrzavého, rodáka z nedaleké Okrouhlice (1890-1977).

Rozsáhlý soubor faksimilí se souhlasem Národní galerie v Praze tu vystavuje spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Ve formátu 1:1 je tu zastoupena klasická práce moderní české ilustrace – výtvarný doprovod Máchova Máje a Erbenovy Kytice a desítka dalších děl domácí i světové klasiky. Osvěžení přinesou i první ilustrace k vlastnoručně připravené knížce, kterou budoucí malíř vytvořil ve svých 11 letech. Výstava prezentuje i knihy samotné, od francouzského originálu Vynálezu zkázy až po básnické sbírky českých moderních autorů 20. století.