Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Odlož mobil v knihovně

soutěž

1. dubna 2021 - 31. července 2021

Krajská knihovna Vysočiny

Za starý mobilní telefon můžete vyhrát poukázku na nové knihy

Od 1. dubna do 31. července máte možnost vyhrát poukázku na nákup knih v hodnotě 2 000 Kč a řadu dalších hodnotných cen. Zapojit se do soutěže nazvané „Odlož mobil v knihovně“ je jednoduché – stačí do označených boxů v Krajské knihovně Vysočiny (dále také v pobočce Krajské knihovny Vysočiny ZŠ Nuselská a v Knihovně Svatý Kříž) či na Městském úřadě Havlíčkův Brod (V Rámech, čp. 1855) přinést jakýkoliv starý mobilní telefon a označit jej kontaktními údaji. Čím více telefonů přinesete a označíte, tím větší šanci vyhrát máte.

Soutěž má mimo jiné upozornit na to, že i drobné elektrozařízení obsahuje velké množství různých materiálů, které se odbornou recyklací vrací zpět do oběhu. Díky tomu není potřeba je nově vyrábět nebo těžit. Odlož mobil v knihovně je společný projekt Kraje Vysočina a neziskové organizace ASEKOL, která provozuje kolektivní systém sběru vysloužilého elektrozařízení. Průběžně aktualizovaný seznam zapojených knihoven a úřadů včetně podrobnějších informací, pravidel atd. naleznou zájemci na stránkách www.odlozmobil.cz. Umístění červených kontejnerů ve vašem okolí najdete na www.cervenekontejnery.cz.