Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

MENŠINA V MENŠINĚ

přednáška

čtvrtek 15. července 2021 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

Přijměte pozvání do Telče - ve čtvrtek 15. července se v 17:00 v knihovně Univerzitního centra MU uskuteční přednáška PhDr. Jany Polákové, Ph.D., s názvem MENŠINA V MENŠINĚ. Přednáška se koná v rámci putovní výstay Dva životy, dvě kultury, dvě země...

V rámci putovní výstavy Dva životy, dvě kultury, dvě země, která je k vidění v Univerzitním centru MU v Telči od 7. 7. do 8. 8. 2021 se bude pro zájemce konat přednáška PhDr. Jany Polákové, Ph.D., s názvem Menšina v menšině, která pojednává o zcela neznámém fenoménu tzv. řeckých monarchofašistů a vykonstruovaných soudních procesů z 50. let s nimi. Ve výstavě je o nich jenom malá zmínka, přesto se jedná o téma velmi zajímavé, ale zároveň je poněkud kontroverzní.

Přednášku pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Muzejní spolek v Telči a Univerzitní centrum Telč.