Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo

komentovaná prohlídka

pátek 23. července 2021 od 17:00 hod.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Výstavou provede vystavující umělec Daniel Balabán.

Z důvodu omezené kapacity je nutné se na prohlídku předem přihlásit na ogv@ogv.cz.

Vstupné: 40 Kč