Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Proč to sbíráš?

výstava

18. května - 19. září 2021

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, výstavní síň

Slavíme! Muzeum má letos 120 let! Proto jsme pro širokou veřejnost připravili výstavu s rozličnými exponáty z muzejního depozitáře. Na co se můžete těšit?

Čerstvě po renovaci na výstavu dorazil motocykl Jawa 350 model 634 se sidecarem. Dříve jste ho mohli vidět v expozici na Hradě Kámen, který je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov. Vystavený motocykl je jedním z první série 634/8-01, která byla určena především pro vývoz do Sovětského svazu.

V muzeu nalezneme různé poklady, a to i ty opravdové. Na výstavě uvidíte poklad z Pekla, který byl nalezen na jaře 1910 při orbě na poli, náležejícímu ke statku Peklo severně od Pelhřimova. Poklad pochází z poloviny 15. století.

Ve sbírkách umění a uměleckého řemesla krása střídá nádheru.

Z umění jsme pro návštěvníky vybrali díla činorodého a nadaného pelhřimovského rodáka Vojtěcha Benedikta Juhna. Řemeslnou zručnost a umělecký cit reprezentuje keramika, mezzomajolikové mísy z konce 17. či počátku 18. století a pestře zdobené cechovní džbány z konce století 18.

Jak se lidé oblékali na přelomu 19. a 20. století? Jak žili, kde bydleli, jaké svátky slavili? To vše můžete na vlastní oči vidět na etnografických fotografiích z let 1914 až 1919, které jsou jedním z nejcennějších celků muzejního fotoarchivu.

Sbírku militarií reprezentují především vojenské čepice, pušky a šavle.

Zajímavou exkurzí do minulosti je rekonstrukce venkovské jizby a měšťanského pokoje. Vybavení těchto místností pochází rovněž z naší muzejní sbírky. Můžete si prohlédnout, jak velký byl rozdíl v bydlením v různých společenských vrstvách naší společnosti. Chybět nemůže ani ukázka historického textilu, a to jak lidového kroje, tak módy druhé poloviny 20. století. Vystavené boty reprezentují průřez dámskými botníky přibližně od roku 1800 po relativně nedávnou minulost.

A bychom nezapomněli, výstava „Proč to sbíráš?!“ navazuje na výstavní cyklus za okny „Co to sbíráš?!“, který probíhal v našem muzeu během pandemie. I do této současné výstavy můžete zvenčí nahlédnout okny a zkusit si vyluštit kvíz „Co je to? Poznejte předměty z dob minulých!“ či prostudovat dokumenty k založení muzea v Pelhřimově.

Kurátory výstavy jsou odborní pracovníci Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., kteří si stojí za heslem, že „Muzeum nepatří do starého železa, staré železo patří do muzea!“

Novinky o programu k výstavě sledujte na:
www.muzeumpe.cz

Muzeum Vysočiny Pelhřimov | Facebook

Instagram

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz .