Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Petrkov v nás, aneb pocta Bohuslavu Reynkovi

výstava

6. července - 12. září 2021

zahájení 5. července 2021 v 15:00 hod.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Výstava prací Marcely Burdové, Vítězslava Fejleka, Jitky Hilské, Davida Vávry. Letos je to již půlstoletí, kdy odešel básník a grafik Bohuslav Reynek. V květnu 2022 si pak připomeneme 130. výročí jeho narození. Bohuslavu Reynkovi a jeho dílu jsme již v naší galerii uspořádali několik samostatných výstav. Pro letošní rok jsme se domluvili s architektem Davidem Vávrou, který si spolu se třemi scénografy, sdružujícími se kolem Divadla Sklep a jeho domovské scény Divadla Na Dobešce, čas od času určí téma, na jehož základě, každý po svém, tvoří. Výsledek se ostatní dozvídají zpravidla až na vernisáži. Osobnost, život i dílo básníka a grafika Bohuslava Reynka a genius loci zámečku v Petrkově je inspirovalo natolik, že vzniklo již několik výstavních souborů čtyř autorů a dávných přátel. Dvě malířky Marcela Burdová, Jitka Hilská a malující architekt David Vávra spolu vystavují již od roku 1997, scénograf Vítězslav Fejlek se k nim přidal v roce 2005. Mají za sebou společné výstavy na mnoha místech po České republice, několik výstav v Praze, výstavy ve Švédsku. Poslední soubor se nyní představuje ve výstavních prostorách havlíčkobrodské galerie. Díla všech čtyř autorů pak doplňuje ukázka z inspirační výtvarné tvorby Bohuslava Reynka ze sbírek naší galerie. Na zahájení výstavy, které netradičně proběhne v pondělí 5. července 2021 pohovoří o své tvorbě všichni zastoupení autoři. Po vernisáži a prohlídce výstavy je připraveno v sále Staré radnice bytové divadlo Radany a Ladislava Matějčkových KÁVA SE SUZANNE (inscenace na motivy poezie a prózy z Petrkova).