Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hrad Kámen napříč staletími

netradiční prohlídky hradu

3. - 6. července 2021

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Hrad Kámen

Tradiční akce, kdy budou návštěvníky hradu provádět průvodkyně a průvodci v dobových kostýmech. Šermířská omladina přítomné naučí základům boje a šermu ve středověku. Po vystoupeních si mohou návštěvníci středověké zbraně a zbroj vyzkoušet na vlastní kůži. Program bude dále obohacen o tematické hry pro děti.

Ve dnech 5. a 6. 7. se můžete těšit na přednášky sokolníka s ukázkami dravců a sov. Ve dnech 4. a 5. 7. své magické umění představí kouzelníci Telepat a Telemat - workshop, balónkový modeling.

Dva večery 4. a 5. července zpříjemní oblíbené hrané večerní prohlídky na téma ,,Příběhy kámenské“, které upozorní na nejdůležitější události z historie hradu. Prohlídky budou začínat v 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 a 21:00 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutné si večerní prohlídku rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

                                             Pondělní večer 5. 7. bude ve 22:00 hodin zakončen ohňovou show v podání skupiny Gaja Yritis.