Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tomáš Šenkyřík - Příběhy z Plačkova lesa

výstava

14. května - 11. června 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / zvuková galerie IGLOO

on-line zahájení 13. května 2021 v 18 hodin na www.facebook.com/OGVJihlava

prostorový zvuk, virtuální procházka s brýlemi po lokacích lesa a zvuková online mapa

Výstava je zvukovou a obrazovou sondou do významné, i když rozměry nevelké přírodní rezervace na Jižní Moravě. Nicméně i tak jde o zajímavý příklad místa, napovídajícího o situaci, ve které je krajina u nás, v globálním měřítku. Plačkův les a říčka Šatava, tvoří poslední zbytek starých lužních lesů na soutoku dvou řek. Tento biotop v důsledku stavebních prací na budování kontroverzního vodního díla Nové Mlýny téměř zmizel. Oblast je dnes součástí chráněné rezervace Vranovický a Plačkův les s rozlohou 293 hektarů. Samotný Plačkův les je asi 2 kilometry na sever od soutoku Svratky s Jihlavou a 3,5 kilometru od prostřední Novomlýnské nádrže. Jsou zde dubové jaseniny a vrbové olšiny, které přežily následky poklesu hladiny spodních vod. Jde o příklad jedinečného ekosystému v prostoru původního neregulovaného koryta řeky se systémem slepých ramen, tůní a mokřadů.

Klimatické změny doprovázené nedostatkem srážek a poklesem hladiny vody lokalitu Plačkův les v posledních letech hluboce poznamenaly. Změny sloupce spodní vody jsou jsou pro přežití lužního lesa zásadní. V roce 2017 Lesy ČR s podporou Ministerstva životního prostředí realizovaly projekt, určený k navrácení původního vodního režimu a obnovily vodoteče, včetně několika vodních tůní o celkové výměře 0,43 hektarů. V Plačkově lese žije řada obojživelníků (například skokan ostronosý), a chráněné druhy ptáků jako je orel mořský, luňák hnědý, čáp černý, volavka popelavá a kvakoš noční. Z rostlin je významná například populace bledule letní. Terénní nahrávky znějící ze čtyř reproduktorů sice nemohou simulovat bohaté spektrum endemické zvukové krajiny, jsou hlavně autorovou revokací hodin, které většinou za svítání v lužním lese prožil.

Miloš Vojtěchovský, kurátor

Zvukové nahrávky: Tomáš Šenkyřík

360 video kamera a střih: Nikola Klinger

Děkujeme za technickou podporu: Centrum audiovizuálních studií FAMU, Asociace virtuální a rozšířené reality.