Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Když slunéčko zemi políbilo

výstava

11. května - 13. června 2021

Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek Třebíč, konírna

Vstupné 60 Kč / 35 Kč

V konírně třebíčského zámku jsme uspořádali výstavu Když slunéčko zemi políbilo, která vznikla ke 120. výročí od narození národopisce Vratislava Bělíka.
Výstava se měla uskutečnit již v loňském roce, ale bohužel covidová doba nám to neumožnila. Otevřeli jsme ji nyní a bude k vidění do 13. června.

Výtvarná dílna k výstavě, každý čtvrtek, 13-17 hodin, vstupné 30Kč

Na výtvarné dílně se necháme inspirovat dílem Vratislava Bělíka.

Stálé expozice

Navštívit můžete také stálé expozice a připomenout si, jaké poklady skrývá naše muzeum.