Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hříchy a hříčky naší doby

výstava

1. 4. – 27. 6. 2021

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě si dovoluje svým příznivcům po dlouhých odkladech představit výstavu maleb, ale i karikatur a plastik jednoho z našich předních současných výtvarníků věnujících se humoru, satiře a inteligentnímu vtipu, Pavla Matušky (*1944), rodáka z východočeských Třebechovic pod Orebem. 

Pavel Matuška obohacuje naši výtvarnou humoristickou scénu již od počátku 80. let 20. století, kdy začal pracovat tzv. na volné noze a ihned se zařadil po bok dalším skvělým kreslířům a karikaturistům. Publikoval v celé řadě novin a časopisů, léta přispíval do švýcarského humoristického časopisu Nebelspalter. Zúčastnil se mnoha mezinárodních humoristických soutěží, z nichž většinou odešel se ctí v podobě ceny či čestného uznání. Před dvaceti lety se začal čím dál více věnovat vedle kresby také malbě a řezbě. Za tuto dobu vznikla úctyhodná kolekce obrazů a soch, jež odkrývají humor, vtip a satiru v té nejvytříbenější podobě. Malby Pavla Matušky jsou plné skrytých významů, slovních hříček a vtipných analogií na české i světové „dějinné“ události, které čekají na reakce diváka. Jeho malířské vyjádření vtipu vychází z ryze českého kontextu. Rád využívá nejrůznějších přesmyček a slovních hříček, na něž je čeština neobyčejně bohatá, jiné jeho obrazy předpokládají alespoň marginální znalost základních historických, umělecko-historických, literárních či zeměpisných reálií. Teprve poté vyzní vtip ve své celistvosti, například parafráze na díla ze světových galerií (viz Mona Lisa, Dáma s hranostajem, aj.). Jak název napovídá, autor opravdu velmi rychle a trefně reaguje na aktuální dění současného světa, ať už se jedná o ekologickou či politickou krizi, společenskou reakci na hnutí #Me Too nebo naposledy o světovou pandemii a její důsledky pro českou společnost.  Vždy svérázně staví humor do pozice sebereflexe, ať už vlastní či národní, řídě se přitom základní poučkou hlásající, že „humor je spásou světa“. Pozor, jeho vtip je nakažlivý a v této době tolik potřebný!

Výstava je připravena k otevření, jakmile to pandemická opatření dovolí. Do té doby budeme díla postupně představovat na našich webových stránkách či facebookovém profilu. Přijďte se k nám uvolnit a zasmát.

Mgr. Daniela Růžičková, kurátorka výstavy