Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Daniel Balabán - Na počátku bylo slovo

výstava

29. dubna – 1. srpna 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

on-line zahájení 29. dubna 2021 v 17 hodin na www.facebook.com/OGVJihlava

Výstavní projekt jednoho z nejzajímavějších malířů své generace Daniela Balabána (1957) je postaven na několika paralelních liniích, které se splétají v celek společné výpovědi. Páteří výstavy - jak naznačuje název - jsou jeho nejnovější „psané obrazy“, jimž se věnuje už od 90. let.

kurátor Radek Wohlmuth