Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jiří Kraus a Pelhřimov

premiéra filmu

středa 31. března 2021, 19:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, online

on-line FB, YouTube, IGTV Muzeum Vysočiny Pelhřimov

FB událost: Premiéra filmu - Jiří Kraus a Pelhřimov | Facebook

YouTube kanál: Muzeum Vysočiny Pelhřimov - YouTube

IGTV: Muzeum Vysočiny Pelhřimov (@muzeum_vysociny_pelhrimov) • Fotky a videa na Instagramu

námět: Mgr. Zuzana Trnková; kamera, střih: Valerie Vítů; hlas: Kryštof Kutílek

Zveme vás na premiéru studentského krátkometrážního dokumentárního filmu o architektu Jiřím Krausovi a sídlišti Pražská v Pelhřimově. Kdo stojí za urbanistickým konceptem ústřední části sídliště Pražská, projektem základní školy Na Pražské a jejich sochařskou výzdobou? A čím vším prošel ve svém životě architekt Jiří Kraus, který v den premiéry filmu oslaví své 91. narozeniny?

O autorech filmu:

Valerie Vítů

se narodila v Pelhřimově, kde i vyrůstala a navštěvovala místní gymnázium. Nyní studuje sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2019 se zúčastnila workshopu My Street Films, jehož výstupem byl krátký dokumentární film Město rekordů a kuriozit (https://dafilms.cz/film/10782-mesto-rekordu-a-kuriozit). V tomtéž roce skončil film na třetím místě v soutěži My Street Films Awards, byl promítán na festivalu Ji.hlava a vyhrál první místo ve své kategorii na festivalu Teen Film Fest. Kromě školy se Valerie věnuje vedení skautského oddílu. Film je pro ni koníček, ve kterém ale vidí velký smysl.

Kryštof Kutílek

je narozený v Pelhřimově, kde také nyní navštěvuje místní gymnázium. Ve svém volném čase se věnuje literárně-dramatické a výtvarné tvorbě na pelhřimovské ZUŠ. Umění má v jeho životě obrovské zastoupení. Rád sepisuje své myšlenky do veršů, či zachycuje tahem štětce. S tvorbou filmu se setkal poprvé a pevně věří, že to nebylo naposled!

Zuzana Trnková

pochází ze Vsetína, vystudovala církevní gymnázium v Kroměříži a dějiny umění a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 působí jako kurátorka a edukátorka v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Badatelsky se zabývá uměním ve veřejném prostoru.

Pořadatelem premiéry je Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., které k filmu poskytlo námět a pramenný materiál. Spolupořadateli jsou Hodina H a GYOA Pelhřimov.

Realizace filmu byla podpořena Hodinou H v rámci projektu Recover Promote Cultural Heritage programu Erasmus+.

Kontaktní osoba: z.trnkova@muzeumpe.cz