Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nedáme se! Tvoříme dál!

výstava

22. února - 28. února 2021, od 9 do 20 hod.

Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek Třebíč, konírna

Nová tvorba 16 členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny

Nedáme se! Tvoříme dál! je název výstavy Spolku výtvarných umělců Vysočiny, která probíhá v Muzeu Vysočiny Třebíč, resp. momentálně za okny muzea. Výstava započala 8. února a bude pokračovat do 14. března 2021. Každý týden představujeme tři až čtyři umělce. Proč tento počet? Jednoduché. Ze zámeckého nádvoří lze do konírny, výstavního prostoru, nahlédnout třemi okny. A právě v každém okně je prostor pro díla jednoho z umělců.
Spolek výtvarných umělců Vysočiny si v roce 2020 připomněl 30. výročí svého vzniku. Za třicet let své činnosti uspořádal nespočet výstav a jiných kulturních akcí nejenom v Kraji Vysočina, ale i v jiných místech České republiky, dokonce i v zahraničí - v Nizozemí a na Slovensku. V současné chvíli má spolek 24 členů a snaží se prezentovat a propagovat výtvarné umění a vysočinské výtvarné umělce tvořící v různých oblastech - v oblasti grafiky, malířství, designu, umělecké fotografie, sochařství, ale i uměleckého kovářství.      

Vždy v pondělí dopoledne probíhá výměna vystavených děl. Tento týden představujeme autory Evu Milichovskou, Josefa Prodělala a Pavla Tomana.

Eva Milichovská, scénografka, malířka, kreslířka, působila mimo jiné v Horáckém divadle v Jihlavě. Na svém kontě má 229 realizovaných scénických návrhů a dalších 40 pro ochotnické i a jiné jeviště.

Josef Prodělal, fotograf, grafik, působící na Třebíčsku, autor mnoha výstav domácích i zahraničních. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea Vysočiny Třebíč.

Pavel Toman, sochař, ztvárňující témata jako je vznik života, nekonečnost prostoru,.., ale také působení přírodních živlů či emocí jako je vášeň a trýzeň.

Plán na další týdny:

1.–7. března David Habermann, Petr Klukan, Zdeněk Šplíchal

8.–14. března Paul Ewert, Lubomír Kerndl, Ladislav Kukla, Alice Waisserová

Umění za oknem je lepší než umění v počítačovém okně! Přijďte se podívat.

Vzhledem k možným změnám prezentace výstavy sledujte prosím web nebo fb muzea.

Nasvíceno máme každý den od 9 do 20 hodin. Více na www.muzeumtr.cz

Kontakt: Eva Novotná, e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897