Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nájemníci času jako historiografické a castanedovské téma

on-line doprovodný program k výstavě v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

neděle 21. února 2021 v 18:00 na www.facebook.com/OGV
Jihlava

Dvojice rozhovorů nad tématem kulturně historického prostoru, v němž se pohybujeme, relevantností jeho obrazu a jeho záměrnou či mimovolnou manipulací

Účastníci panelové diskuse: Jan Rousek, Lea Petříková, Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

Výstava Jana Rouska kurátorovaná Leou Petříkovou s názvem Nájemníci času se filtrem vidění Carlose Castanedy zaměřuje na téma umělecké reflexe historie a ne/možnosti interpretace dějin. Dvojice rozhovorů se pokusí prolnout historický i mytizující pohled společně s reflexí uchopení těchto dvou přístupů v kurátorské koncepci výstavy.

Nakolik jsou propojena témata roku 1989 v Čechách a pojem nájemníků času? Sehrál nějakou úlohu Carlos Castaneda v historických událostech u nás? Nakolik je historický příběh iluzí? Odkud se v new age berou inspirace fenomenologickou sociologií, kulturní antropologií a jaké místo zaujímají v historickém příběhu České republiky, jak je nám předkládán? Jsou opravdu historiografická témata vzdálená současné západní populární religiozitě, ve výstavě reprezentované učením Carlose Catanedy?

Na tyto a další otázky, které výstava vzbuzuje, se pokusí prostřednictvím rozhovoru reagovat dva vědci, zabývající se historiografií a novodobou percepcí mezoamerických náboženství, Bohumil Jiroušek a Zuzana Marie Kostićová.

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.  (FF JCU) je odborníkem na problematiku historiografie, moderní a soudobou společnost a kulturu, vazby mezi vědou, kulturou, ideologií a politikou. Prostřednictvím rozhovoru nad výstavou Jana Rouska s názvem Nájemníci času se zamýšlí nad tím, jaké místo zaujímají nájemníci času v historiografii, a jaký je jejich smysl pro historickou vědu. Rozhovor povede Jan Rousek.

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. (HTF UK) je odbornicí na novodobou percepci starých mezoamerických náboženství a v rámci rozhovoru s kurátorkou výstavy, Leou Petříkovou, se bude věnovat castanedovskému tématu, tématu nájemníků času a proměnám tématu smrti v díle Carlose Castanedy. Rozhovor povede Lea Petříková.