Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Letos již potřetí… zavíráme…

Muzeum Vysočiny Jihlava

V rámci vládních protiepidemických opatření dojde letos od pátku 18. prosince už potřetí k uzavření jihlavského muzea a jeho poboček. Hrad Roštejn ukončil turistickou sezonu jako tradičně na konci října.

Ale rozhodně nespíme – všímavý návštěvník jistě zná naše programy na sociálních sítích, které se staly nedílnou součástí muzejních aktivit pro malé i velké příznivce jihlavského muzea. Pod společným názvem Do muzea trochu jinak se již prezentovala sekce přírodovědná, včetně živé komentované prohlídky výstavy Plané rostliny jako jídlo, koření a lék s kurátorem Mgr. Jiřím Juřičkou, která je stále k vidění na instagramu nebo facebooku muzea. Program o historii Jihlavy s podtitulem „Jihlava vypráví“ bude pokračovat po krátké vánoční pauze. Zatím poslední program „Jak to bylo s exponáty“ přibližuje původ a zdůrazňuje význam vybraných exponátů našeho muzea. Po vánoční přestávce budou představeny exponáty společenskovědného oddělení, konkrétně zajímavá výtvarná díla, která má ve svém depozitáři uschována akad. mal. Martin Kos. A na začátku roku budeme spouštět nové online aktivity, jejichž příprava v současné době finišuje.

Ani kolegové na pobočkách nezůstávají nečinní – svými texty přispívají do místních zpravodajů, katalogizují a opečovávají svoje fondy. A rozhodně doporučujeme roštejnské facebookové stránky naplněné nejen různými zajímavostmi z interiéru hradu.

I přes nepříznivé okolnosti přejeme všem svým příznivcům příjemné prožití vánočních svátků a optimistický vstup do nového roku.