Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

DOBĚ NAVZDORY: Jiří Načeradský (1939—2014)

výstava

3. prosince 2020 až 14. února 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Výstava připomíná dílo předního českého figurálního malíře v chronologickém průřezu jednotlivými fázemi tvorby. Všechny vystavené obrazy jsou zapůjčeny výhradně ze soukromých sbírek.