Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jaroslav Ziegler

výstava, monografie

od 1. 12. 2020 12:01 za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan,

od 8. 12. 2020 otevření muzea 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

VÝSTAVA
1. prosince 2020 bude za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan na Masarykově náměstí v Pelhřimově zahájena výstava děl Jaroslava Zieglera. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu si budete moci prohlédnout ukázky z jeho tvorby, v níž se věnoval především obrazovým rekonstrukcím historické podoby Pelhřimova. Každý týden se díla obmění, každé úterý v pravé poledne představíme novou sérii obrazů. 
Od 8. 12. bude možné znovu a bez překážek prostudovat díla z výstavy za okny, ale také shlédnout množství dalších Zieglerových obrazů, porovnat je s dobovými fotografiemi a seznámit se s pestrým a dramatickým životem jejich tvůrce. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz

MONOGRAFIE
Jaroslav Ziegler
autorka: Mgr. Zuzana Trnková
Od 1. prosince 2020 je možné knihu objednávat telefonicky 565323184 nebo e-mailem muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz V listopadu 2020 vydává Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. monografii Jaroslav Ziegler, v níž vůbec poprvé představuje život i kompletní dochované dílo tohoto výjimečného tvůrce.

Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Vystudoval práva a řadu let zastával úřednické a diplomatické posty na prvorepublikových ministerstvech, ve třicátých letech 20. století byl generálním konzulem v Mnichově. Byl perzekuován jak nacistickým, tak komunistickým režimem. Na prahu 2. světové války byl vězněn v Praze a Berlíně kvůli podezření ze spoluúčasti na plánování atentátu na Adolfa Hitlera, v padesátých letech byl vystěhován z rodinné vily v Pelhřimově do podnájmu v malé vesnici Čejkov, kde strávil posledních dvacet let svého života. Textová část knihy je věnována jak životu Jaroslava Zieglera, tak rozboru jeho díla. Odborný komentář se opírá o množství pramenných citací i obrazovou dokumentaci. Následuje obsáhlý obrazový katalog se soupisem všech v současnosti známých Zieglerových děl. Knihu uzavírá resumé v německém a anglickém jazyce s odkazy na obrazový katalog. Vydání knihy bylo podpořeno ze Státního fondu kultury MK ČR. Překlady do němčiny a angličtiny provedly Mgr. Lenka Fučíková a Mgr. Veronika Krajíčková, grafické zpracování, sazbu a tisk realizovala Nová tiskárna Pelhřimov.
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz