Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

V upomínku padlému synu Historie hřbitova v Nové Cerekvi

představení nové knihy

odloženo na neurčito (původní termín 30. 9. 2020)

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, místo konání: zasedací místnost Úřadu městyse NOVÁ CEREKEV (adresa: Nová Cerekev 276)

Římskokatolický hřbitov v Nové Cerekvi se již mnoho let nevyužívá a v dohledné budoucnosti se bude jednat o jeho definitivním zrušení. Toto místo svému účelu sloužilo více jak dvě stě let, a to nejen pro obyvatele Nové Cerekve, ale pro všechny osoby katolického vyznání okolních vesnic, které náleží do novocerekvické farnosti. Vedle obyčejných rodinných hrobů se zde nachází i hroby významných osobností regionu. Hřbitov také zachycuje vývoj funerálního umění od počátku 19. století do současnosti. Publikace „V upomínku padlému synu“ přibližuje historii a vývoj tohoto místa společně s konkrétními příběhy významných rodin a osobností, vzpomínaných vojáků z první světové války a nejasných rodinných vztahů. Cílem práce je dokumentace současného stavu tohoto hřbitova, evidence a popis dochovaných hrobů. Knihu představí autorky Gabriela Krejčová Zavadilová a Zuzana Trnková. Kniha bude na místě k zakoupení!

vstup ZDARMA, pouze se zakrytými ústy a nosem

kontaktní osoba za MVP: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz