Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

V. I. Lenin (1870 – 1924)

 přednáška 


úterý 22. září 2020 v 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sálJeho jméno je spojováno s ideologií, která v Československu zakotvila na útrpných čtyřicet let. Byly mu stavěny sochy a pojmenovávány po něm parky či ulice. Velkou část svého života strávil v exilu, těsně před smrtí varoval své okolí před Stalinem. Jaký byl život člověka, který změnil životy milionů lidí?

Na tuto otázku se soustředí přednáška, která Lenina přiblíží nejen jako vůdce bolševické revoluce, ale i filozofa či politika. 


vstup ZDARMA

přednášející: Mgr. Lubomír Anděl

kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz