Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tvořivé dílny pro rodiny s dětmi - modrotisk

středa 23. září 2020 od 14 do 17 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury, ul. Cyrilometodějská


Jako doprovodný program jsou na každou středu v září nachystány tvořivé dílny pro rodiny s dětmi na téma tkaní (9.9.), bednářství (16.9.), modrotisk (23.9.) a drátování (30.9.). Vždy v čase od 14 do 17 hodin. Vstupné zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kontakt: Bc. Vladimíra Komínková, v.kominkova@muzeumtr.cz, 568 408 897