Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Science Café - Dendrochronologie

přednáška

odloženo na neurčito (původní termín 13. 10. 2020 v 18 hod.) - rezervace platí

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Vážení a milí příznivci Science Café,
s lítostí vám musíme oznámit, že přednášku Ing. Josefa Kyncla plánovanou na 13.10.2020 jsme nuceni vzhledem k nařízení MZ ČR odložit na vhodnější dobu. Náhradní termín zveřejníme, jakmile bude znám, rezervace platí. Omlouváme se za komplikace a prosíme, abyste nám zachovali přízeň i v této nelehké době. Už se na vás moc těšíme, zatím vás zveme na facebookovou stránku Muzejní přírodovědci Jihlava (https://www.facebook.com/muzejniprirodovedciji/ )

Vážení a milí přátelé a sympatizanti našeho muzea a muzejní vědy, po delší odmlce vás všechny opět srdečně zdravím z Jihlavského muzea. Doufám, že jste na nás nezapomněli! Po opravdu velmi zralé úvaze jsme se rozhodli pokračovat v cyklu Science Café již od října, tj. stejně jako v minulých letech jej zahajujeme se začátkem akademického roku. A máme to štěstí, že už na prvním setkání můžeme nabídnout téma více než lákavé a zajímavé - dendrochronologii.

Pokud se chcete dozvědět, co nám mohou letokruhy stromů říci k tvorbě ledovců, vulkanické aktivitě, obsahu radiouhlíku, globálně klimatickým změnám, kosmickým impaktům na Zemi a dalším jevům, přijďte 13. 10. 2020 v 18:00 h do Malovaného sálu našeho muzea. Přednášet bude zkušený dendrochronolog Ing. Josef Kyncl z brněnského DendroLabu. Vzhledem k tomu, že Science Café bude muset proběhnout za zpřísněných hygienických opatření (roušky, vzdálenost stolů atd.) a navíc nevíme, jestli bude v té době platit nějaké omezení počtu osob, které by se nás týkalo, bude kapacita míst nižší než obvykle. Proto vás prosíme, abyste si pokud možno včas rezervovali místo, buď na adrese bezdeckova@muzeum.ji.cz, nebo na telefonu 732643775.

Těšíme se na vás a doufáme, že se všichni sejdeme ve zdraví 13. 10. 2020 v našem muzeu.