Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Město v barvách renesance. Pelhřimovsko

přednáška

ZRUŠENO (úterý 6. října 2020 od 17:00 hod.)

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

Prostředí měst doby renesance téměř hýřilo barvami. Poměrně hojně užívanou formou výzdoby městských domů i interiérů sakrálních staveb byla nástěnná malba. Po vzoru šlechty se i měšťané snažili nejen zkrášlit prostředí, ve kterém žili, ale také prezentovat své postavení a finanční zabezpečení veřejnosti na obdiv. Sakrální prostory znázorněnými scénami i symboly upomínaly na slova Bible. Konfesní příslušnost obyvatelstva se v období 16. století přitom obvykle pojila s protestantským vyznáním. Prozrazovala to rovněž celková koncepce výzdoby i výběr konkrétních témat. Pozůstatky obdobných realizací nemusíme hledat jen ve známých centrech doby, ale je možné je najít rovněž na Pelhřimovsku a v dalších obcích Českomoravské vysočiny. Nástěnná malba této oblasti umožňuje nahlédnout do života a myšlení renesančního člověka, uměleckých vlivů i problematické konfesní otázky. Na místě bude možné zakoupit knihu Nástěnná malba v městském prostředí 16. a počátku 17. století na pomezí Čech a Moravy autorky Anny Hamrlové za 250 Kč. kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz

vstup zdarma

přednášející: Mgr. Anna Hamrlová, Ph.D.