Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentované prohlídky historických budov Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v sobotu 5. září 2020

komentované prohlídky


sobota 5. září 2020

Oblastní galerie Vysočiny v JihlavěOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat na komentované prohlídky historických budov galerie v sobotu 5. září 2020

v 9 hodin
budova galerie na Komenského 10
v 11 hodin
budova galerie na Masarykově náměstí 24

Galerie sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy. Oba domy mají zachovanou dispozici s klenutým mázhauzem a patrovou síní. Dochovány jsou zde některé kamenické prvky z 16. století. Za pozornost stojí zejména renesanční výzdoba klenby patrové síně v domě na Komenského ulici.


Výklad: kurátorka OGV Mgr. Jana Bojanovská
Vstup zdarma.

Akce se koná v rámci Dne otevřených dveří památek.