Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vladimír Franz - Krajina dotýkaná

výstava maleb, akvarelů

8. září až 22. listopadu 2020
vernisáž v úterý 8. září 2020 od 17 hod. (nejprve koncert v kostele sv. Bartoloměje)
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, výstavní síň

kurátorka: Mgr. Hana Zrno Vondrů


8. září 2020 od 17:00 - ZAHÁJENÍ
Profesor Vladimír Franz zahájí výstavu svých děl varhanním koncertem v kostele sv. Bartoloměje od 17:00 hod. Zazní autorova skladba chorálová fantazie „Poutní místa“. Spolupořadatelem varhanního koncertu je Římskokatolická farnost Pelhřimov. Po koncertě proběhne ve výstavním síni Muzea Vysočiny Pelhřimov vernisáž výstavy obrazů, která název „Krajina dotýkaná“. Výstava je složena z desítek autorových akvarelů a velkoformátových obrazů z cyklu Šumava. „Obrazy tohoto cyklu jsou založeny na principu dialogu v jednotě mírného nevztahu.“ – tvrdí autor.

Prof. Dr. Vladimír Franz (*1959) – český hudební skladatel a výtvarník, autor scénické hudby a od počátku devadesátých let vůdčí osobnost českého postmoderního divadla. Ve svých scénických skladbách uplatňuje princip vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu. Vedle scénické hudby se věnuje intenzivně i volné tvorbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, jež zahrnují několik oper, scénických oratorií, symfonických básní, kantát či písňových cyklů. Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze jsou jednak ambivalence vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčení ze směšnosti a pokrytectví. Od roku 1991 je profesor Franz pedagogem Divadelní fakulty AMU, kde již mnoho let vyučuje hudebně-dramatickou a hudebně-výtvarnou interakci. Od roku 2016 působí rovněž na katedře výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je šestinásobným držitelem Ceny A. Radoka, rovněž obdržel Cenu divadelních novin a Cenu OSA. Od poloviny 70. let vystavuje svá díla, počet výstav se v současnosti blíží k sté hranici.

kontaktní osoba za MVP: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz