Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Šárka Pelikánová, Jan Poupě, Jakub Sýkora - TECHNO-COLOR

výstava

13. srpna až 18. října 2020

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – Galerie Alternativa, Komenského 10

vernisáž čtvrtek 13. srpna 2020 v 18 hodin


Název výstavy TECHNO-COLOR odkazuje k autorskému přístupu k barvě, který je společný všem třem umělcům. Je jím důraz na experimentální práci s barvou a zároveň na akustickou stránku ve vnímání barvy a barevných vztahů (barevná fonetika). Pozornost je tu věnována konstruktivnímu pojetí obrazu, který má s tradiční malbou často společné pouze základní výrazové prostředky, jimiž autor obrazu dociluje – štětec, barvu a plátno.