Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Lenka a Václav Špillarovi: Senegal


cestopisná beseda


dne 14. září 2020 od 18 hodin

Krajská knihovna Vysočiny, sál Staré radnice

Krajská knihovna Vysočiny pořádá v pondělí 14. září 2020 v 18:00 v sále Staré radnice cestopisnou přednášku Lenky a Václava Špillarových Senegal.

„Většinou stojící pod znamením půlměsíce, nezřídka i kříže, někde pohlcen červeným prachem, jinde zářící barvami, místy páchnoucí rybinou, vesměs omamně vonící, noblesně důstojný, zároveň však přátelský, žíznivě svraštělý, o kus dál šťavnatý, děsivě strašidelný, ale i hravý… Desítky různých podob jedné země, jak jsme je poznali na vlastní kůži.“

Vstupné 50 Kč