Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hradozámecká noc

sobota 29. srpna 2020
Hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava


Letní prázdniny uzavře tradiční akce s názvem Hradozámecká noc, v jejímž rámci proběhne na nádvoří letní kino s promítáním filmu Poslední aristokratka. Vstup na nádvoří od 19 hod. Plné vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč. V rámci vstupného volný vstup na trasu B a věž před a po promítání. Podrobnější informace k akci jsou dostupné na www.hrad-rostejn.cz.